Newsy

„Gazeta Prawna” – Ranking wydziałów prawa

Uniwersytet Warszawski ma najlepszy wydział prawa w Polsce. Tak wynika z rankingu prawniczych kierunków na uczelniach publicznych, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”. Wydział Prawa i Administracji na stołecznej uczelni nieznacznie wyprzedził analogiczne wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Na kolejnych miejscach wśród uczelni publicznych znalazły się kierunki prawnicze na uniwersytetach w Łodzi i Białymstoku. Wśród uczelni niepublicznych pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa imienia Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz gdyńska Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. W rankingu „Gazety Prawnej” brano pod uwagę jakość kadry profesorskiej poszczególnych wydziałów – w tym liczbę profesorów i doktorów habilitowanych. Pozostałe kryteria to tak zwana jakość i siła kształcenia – czyli między innymi możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Ostatnim kryterium w rankingu były wymogi i jakość absolwentów – brano tu między innymi pod uwagę czy studenci kształcą się w systemie punktowym ECTS.

Źródło: IAR